13 ESSENTIAL EXERCISES

TO BALANCE BODY

SPINAL AWAKENING CHAKRA SET

in Your life is in your chakras by Guru Rattana

Video lesson is coming soon.

Register your email and I will let you know as soon the video lesson is up and running. Click here to register your email.


 1. 1.leg stretches

 2. 2.pelvic rotation - sufi grounds

 3. 3.spinal flexes in easy pose

 4. 4.spinal flexes in rock pose (on the knees)

 5. 5.leg lifts

 6. 6.centerline stretch

 7. 7.spinal twists, arms aside

 8. 8.shoulder shrugs

 9. 9.neck rolls

 10. 10. cat cow

 11. 11.shakti pose - cosmic connection

 12. 12. sat kriya

 13. 13. shavasana, deep relaxation

13 ZÁKLADNÍCH CVIKŮ PRO NAŠE TĚLO,

aby fungovalo a aby nám v něm bylo dobře


SESTAVA NA PROBUZENÍ ČAKER


Video přijde brzo.

napište si o upozornění, dám vědět, až bude hotovo.


 1. 1.protažení nohou

 2. 2.rotace pánví - kroužky sufijských mudrců

 3. 3.prohýbání páteře v jednoduchém lotusu

 4. 4.prohýbání páteře v sedě na kolenou

 5. 5.zvedání nohou 90°

 6. 6.přednožování 60°

 7. 7.točení trupem

 8. 8.hýbání rameny

 9. 9.kroužení hlavou

 10. 10.kočičí hřebety

 11. 11.pozice shakti - ruce nad hlavou

 12. 12. sat kriya

 13. 13. shavasana - odpočinek na zádech

 

MY GOAL OF EVERYDAY PRACTICE

getting fit

feeling great

deep satisfaction

deep enjoyment

WAKE UP YOUR HIDDEN TALENTS

TRANSFORM INNER ANGER TO CREATIVITY

HEAL YOUR NERVES

DAILY ESSENTIALS

get cold shower, exercise, sweat, get some fresh air, meditate, relax, focus,

have balanced diet

CÍL MÉ KAŽDODENNÍ PRAXE

getting fit

feeling great

deep satisfaction

deep enjoyment

PROBUZENÍ SVÝCH SKRYTÝCH SCHOPNOSTÍ

VYUŽITÍ VNITŘNÍHO VZTEKU K VLASTNÍ TVOŘIVOSTI

VYUŽITÍ STRESU K AKTIVITĚ A KLIDU K RELAXACI

ZÁKLAD KAŽDÉHO DNE

dát si sdudenou sprchu, zacvičit si, zapotit se, pobýt na čerstvém vzduchu, meditovat, odpočívat, soustředit se,

zdravě se najíst a napít