Pocházím z Nekonečna a opět se s Nekonečným propojuji

Významem posvátné technologie Kundalini jógy je znovu najít spojení

s naším nejvnitřnějším Já, abychom odtud mohli čerpat z

nekonečného zdroje svou odvahu a sílu a jít životem s grácií a noblesou

bez ohledu na výzvy, které nám Život přináší.

Minulé vztahy a zkušenosti, přese všechnu svoji bolest a frustraci, nám

pomohly pochopit, kým doopravdy jsme. Proto bychom je neměli popírat,

ale naopak je přijmout s vděčností a láskou, jako součást našich životů.

*****

Vše je naší součástí a my jsme částí „všeho“. Neexistuje oddělenost,

ale lidství, které je nutno milovat, podpořit a vést. A my ženy máme tu

vlastnost a místo v srdci pro takový úkol.

Žena je schopná obsáhnout vše a stále milovat, vždy.

2-denní workshop s Hari Bhajan Kaur

Kde/Where: Yoga Club, Kořenského 1056/4, Praha 5

Kdy/When: 21.-22.4.2018, Cena / Price : 2.700,- sobota a neděle, Saturday and Sunday

Contact:  Radka Slavíková, radkayoga@gmail.com, tel: 775 557 082