Sestava z knihy: Transition to the heart centered world, napsala Guru Rattana

Posílení bodu středu, vylučování a trávení, zharmonizování a distribuce tvořivé energie